Fases del projecte

FASE 1

Cerca de dades

La primera fase del projecte pretén determinar la Ruta de Dades a localitzar, i les accions col·laboratives per identificar les dades disponibles o desitjables (si n’hi ha, realitzarem petició d’informació pública o de publicació en «open data» per poder reutilitzar)

Es farà un treball exhaustiu de recerca de dades que es farà a través d’exploracions de dades i culminarà amb una acció col·laborativa: la DATATON de violència de gènere.

Pel que fa a les dades obtingudes de el Consell General de Poder Judicial sobre la violència de gènere, s’ha seguit una metodologia particular a causa de la densitat de les dades i les variables a analitzar.


FASE 2

Procés de dades

La segona fase de el projecte consistirà en la validació de les fonts identificades parar completar la neteja i classificació de les dades obtingudes en la recerca de la primera fase. El resultat serà un o diversos datasets detallats i ordenats sobre violència de gènere a Espanya.


FASE 3

Visualizació i presentació

La tercera fase de projecte té com a objectiu crear un web amb visualitzacions interactives de dades sobre violència de gènere i els recursos públics a Espanya. Entenent que aquest espai ha de ser accessible i divulgatiu, aquest portal interactiva premitirá a la ciutadania comparar i contrastar dades.

Les dades obertes aporten objectivitat a l’debat públic sobre la violència de gènere i els recursos públics que es destinen a posar-li fre.

El projecte acabarà amb la presentació pública de l’portal i les dades disponibles per a una informació basada en dades objectives.


FASE 4

Actualizació

La quarta i última fase d’el projecte actualitza les dades inicials (2018) a 2020. Buscant així mantenir la informació i coneixement del web actualitzats.

A més, àmplia dades sobre la violència sexual exercida contra les dones. També en el context de la pandèmia per COVID-19, s’afegeix un apartat addicional que analitza l’impacte de la pandèmia a la violència contra les dones.

FASE 5

Actualizació II

La cinquena i última fase del projecte actualitza les dades inicials del 2018 al 2022. Buscant així mantenir la informació i coneixement de la web actualitzades.
S’hi afegeixen dues visualitzacions noves sobre dades de violència sexual a l’espai públic.