Violència de gènere en dades

L’objectiu de Dades x Violència x Dones és crear una web divulgativa, accessibe i interactiva. Vam començar amb dades sobre la violència de genère en l’àmbit de la parella i els recursos públics destinats a Espanya durant el període 2008 -2018. Es tracta d’un projecte impulsat per Iniciativa Barcelona Open Data. 

Impacte violència masclista

L’evolució de la violència de genere en l’àmbit de la parella, a Catalunya i les seves provincies

Resposta judicial 
La resposta judicial en materia d’ordres dictades i condemnes fermes durant els últims 10 anys.

Recursos públics 
El pressupost destinat a Catalunya en l’última dècada.

La recerca de les dades

Les dades obtingudes fins a la data s’han aconseguit de manera col·laborativa en múltiples exploracions de dades i la recerca i obtenció de dades segueix, a dia d’avui, oberta. Per a les visualitzacions de dades s’han utilitzat les següents fonts:

  • Delegació de Violència de Gènere de Govern: Víctimes mortals, denúncies presentades i dones ateses per d’administració.
  • Portal Estadístic de Criminalitat del Ministerio del Interior: Delictes, victimitzacions i detencions contra la llibertat i indemnitat sexual.
  • Consell General de Portal Judicial: Denúncies prèvies, ordres de protecció i condemnes, juntament amb el nombre de jutjats especialitzats en violència de gènere i les Unitats Forenses creades.
  • Portals de dades i transparència de CCAA i Govern Central: pressupostos destinats als serveis d’Igualtat de cada CCAA i en comparació amb la partida «Esports».

El portal web representa avui un segon lliurament Dades x Violència x Dones. En aquesta fase d’actualització hem ampliat la investigació per afegir l’àmbit comunitari de la violència masclista, l’abast de la manifestació de la violència sexual, així com l’impacte que ha tingut la pandèmia per COVID-19 en les vides de les dones.