Fases del projecte

Fases del projecte

Iniciativa Barcelona Open Data va posar en marxa el projecte “Dades x Violència x Dones” en 2019, per a generar un espai digital informació i divulgació basat en dades objectives i per a la generació de coneixement especialitzat en violències masclistes.

El projecte va començar identificant, buscant i visualitzant dades obertes sobre el fenomen de les violències masclistes, concretament sobre l’impacte, el servei-resposta institucional i els pressupostos destinats. Resulta estratègic la publicació de dades obertes d’interès per als drets de les dones, així com la reutilització i divulgació de dades obertes de gènere existents mitjançant l’ús de Visualitzacions, per a la generació de coneixement basat en dades i tecnologia DATA.

Durant aquests anys s’han anat actualitzant les dades anualment i en 2021 es va fer una ampliació de les dades, incloent dos nous apartats, un sobre la violència sexual i un altre sobre l’Impacte de la COVID-19 en la violència masclista.

Recentment, en 2024, a part de l’actualització es pretén ampliar el portal incloent un nou apartat dedicat a la violència vicària. Aquest nou apartat es realitzarà a partir d’una acció col·laborativa en la qual persones expertes en la temàtica i Daters ens faran arribar els DataSets que es considerin més interessants i rellevants.