Equip

Equip

A continuació es mencionen les personas que han col·laborat en l’execució d’aquest projecte en les diferents fases:

Fase 1 (Gener 2019 – Febrer 2020)

Lourdes Muñoz,  Co-directora IBOD, co-direcció comunicació i gènere.

Alberto Abella, Co-fundador de IBOD, co-direcció tecnología de dades.

Juan Zafra, director de la revista TELOS i president de Xtrategas, divulgació del projecte.

Maria Macià, Periodista de dades, visualització de dades.

Col·laboració UPV

Andrea Naranjo, Becària estudiant del Màster en Gestió de la informació (MUGI), Recopilació i processament de dades. Projecte final de Màster. 

Antonia Ferrer Sapena, Directora acadèmica Màster en Gestió de la informació (MUGI), tutoría acadèmica 

Aquest projecte va estar subvencionat en la convocatòria de subvencions a entitats amb fons provinents del  Pacto de Estado contra la Violencia de Género del 2019

Fase 2 (Febrer 2020 – Març 2021)

Lourdes Muñoz, co-directora IBOD, co-direcció del projecte.

Alberto Abella, co-fundador de IBOD, co-dirección tècnica de dades.

Alicia León Molina, Tècnica data y gènere, Coordinació y gestió de dades. Visualització de dades

Ana Rodarte, Becaria estudiant de Màster, Gestió de dades, Visualització de dades