Acció col·laborativa 2024

Acció col·laborativa Dades violencia vicaria de DadesXViolenciaXDones

Us animem a participar en l’acció col·laborativa: Dades X Violència Vicària per recopilar de dades sobre impactes de la violencia masclista en menors, per ampliar la potencia de les dades que ofereix el projecte Dades x Violència x Dones, un projecte promogut per l’equip DataWomen d’Iniciativa Barcelona Open Data. 

El projecte “Dades x Violència x Dones” és un espai digital d’informació i divulgació basada en dades objectives per a la generació de coneixement especialitzat en violències masclistes que va néixer en 2019, ofertix visualitzacions de dades i un repositori de dades obertes per facilitar l’anàlisis sobre l’impacte i els recursos públics destinats a la violència masclista, amb focus a Catalunya i del conjunt d’Espanya.

Us demanem la vostra participació per obtenir més dades obertes disponibles relacionades amb la violència masclista que publicarem de  de manera accessible per a tothom al nostre portal de dades i a través de la creació de visualitzacions a DadesXViolenciaXDones. Disposar de dades contrastades pot ser d’utilitat per a persones i entitats públiques o privades a l’hora de realitzar accions de sensibilització, intervencions i formacions.

Aquesta es un projecte col·laboratiu i l’autoria, en cas que es vulgui constar, serà reconeguda, aixi  totes les persones participants que ho sol·licitin seràn citades per donar reconeixement de la seva aportació en l’impuls sobre el coneixement envers les violències masclistes. 

Quins tipus de dades cerquem?

  • Infants assassinats per violència masclista
  • Infants que s’han quedat orfes a causa de la violència masclista
  • Dones que han patit violència vicària
  • Dones assassinades desprès de patir violència vicària
  • Suicidis després d’assassinar a fills/es
  • Altres dades que aportin informació sobre la temàtica

Quin format podern tenir les dades?

  • Dades Obertes:  DataSets Open Data, conjunts de dades disposades de manera que es puguin reutilitzar, fonts obertes que siguin processables [millor opció donat dades son totalmente reutiltzables]
  • Arxius full de càlcul / webs on poder baixar informació en formats full de càlcul (excel, xml, json o csv)
  • Documents o Informes en format PDF dels quals es puguin extreure dades. 

Com puc aportar les dades?

Les dades es recullen a travès d’un formulari per tal de poder classificar de forma correcta la informació recopilada i les vostres aportacions.

Ens podeu fer arribar les vostres cerques fins al 20 de maig a través del següent formulari: https://forms.gle/awJJekr3snRb6K6n8

També organitzarem en algun moment un esdeveniment col.laboratiu online per cercar dades conjuntament i posar en comú l’abast de les dades localitzades fins al moment, us convocarem!

Adjuntem un document de punt de referència on podreu obtenir més informació sobre el projecte, l’acció col·laborativa i les dades a cercar: Document de punt de partida acció col·laborativa